FUE və FUT Qarşılaşdırılması

Fue və Fut arasındakı fərqlər nələrdir?

Fut: peysər lent şəklində alınan parçadaki keyfiyyətli və keyfiyyətsiz bütün etlər əkilir.

FUE ve FUT Karşılaştırması

FUE metodunda köklərin alındığı sahədə 1 mm-dən kiçik nöqtə izlər yaranır. Bu görünüş bir həftə içərisində yoxa çıxır.

FUT metodunda boyunda iz qalır və yaxşılaşma prosesi uzanır.

FUE metodunda FUT metoduna nəzərən daha çox sayda greft yığılır. Ehtiyac halında bədənin müxtəlif yərlərindən (sinə, qol, ayaq qıllarından) alınaraq saç əkilə bilər. Bu metoda BODY HAIR TRANSPLANT da deyilməktədir.

FUT metodunda yalnız boyun saçları alınar.

Yaxşılaşma prosesi FUE metodunda daha qısadır.

FUT metodunda isə daha uzundur.

FUE metodunda nəticələr daha təbiidir.

FUT metodunda təbii görünməz.

FUE metodu xəstələr üçün daha rahat və problemsiz bir saç əkdirmə metodudur.

FUT Metodu: Boyundan xət şəklində bir toxuma alınar. Bu toxumada olan keyfiyyətli və keyfiyyətiz bütün qıllar əkilir.

FUE Metodu: Yalnız keyfiyyətli və tökülməyən qıllar seçilərək tək tək alınar və əkilir

FUT Metodu: Saçlar boynun 2×15-20 sm-lik kəsilərək əməliyyatla alınar. Cərrahi iz yaranır və özünü göstərər.

FUE Metodu: Saçlar 0.7-0.8 mm-lik punclarla əməliyyatsız alınar.

FUT Metodu: Alınmış yerdə 15-20 cm-lik yara izi qalar

FUE Metodu: Alınmış yerdə heç bir iz qalmaz.

FUT Metodu: 300-500 ml qanama olar

FUE Metodu: 20-30 ml qanama olar

FUT Metodu: Kvadrat Santimetrə 10-20 kök əkilə bilər

FUE Metodu: Kvadrat Santimetrə 60-80 kök əkilə bilər

FUT Metodu: Alınan saçların orta hesabla % 80-i əkilə bilər % 15-30 qədəri ayrışdırma zamanı ölər

FUE Metodu: Alınan saçların % 100-ə yaxını əkilə bilər

FUT Metodu: 10-20 gün iş gücü itkisi olar

FUE Metodu: İş gücü itkisi olmaz

FUT Metodu: Boyunda 4-8 ay keyimə hissi olar

FUE Metodu: Keyimə hissi olmaz

FUT Metodu: Gözlərdə həddindən artıq şişlik yaranar

FUE Metodu: Heç bir şişlik yaranmaz

FUT Metodu: Boyunda 2-4 ay gərginlik olar

FUE Metodu: Dəri çıxarılmadığına görə heç bir gərginlik olmaz

FUT Metodu: Əkilən yerdə minlərlə 3 mm-lik çuxurlar şəklində kəsik izi qalar

FUE Metodu: Əkiləcək yer kəsilmədiyinə görə iz kalmaz

FUT Metodu: Saç növləri çuxur şəklində görünər

FUE Metodu: Saç dibləri təbii quruluşda olar

FUT Metodu: Saçlar 3-7 kök halinda çıxar

FUE Metodu: Saçlar ən çox 2-li olaraq çıxar

FUT Metodu: Saçlar dəriyə 90 dərəcəylə əkilər

FUE Metodu: Saçlar dəriyə 45-60 dərəcəylə əkilər

FUT Metodu: Saçlar dimdik çıxar

FUE Metodu: Saçlar təbii çıxar

FUT Metodu: Saçlar şəkil almaz

FUE Metodu: İstənilən şəkil verilə bilir

FUT Metodu: Əkilən saçların hamsı müvəqqəti olaraq tökülər

FUE Metodu: Əkilən saçların bir hissəsi müvəqqəti olaraq tökülər

FUT Metodu: Yalnız tökülmə yerinə əkilə bilər

FUE Metodu: Yanıq, yara izi kimi yərlərə də əkilə bilər

FUT Metodu: Bir seansda ən çox 1000 kök əkilə bilər

FUE Metodu: Hər seansda limitsiz sayda kök əkilə bilər

FUT Metodu: Əkilən saç 500-1000 kök arasıdır ama ödəniş eynidir

FUE Metodu: Yalnız əkilən saç kökü dəyərləndirilir.

FUT Metodu: İkinci seans ən tez 7 ay sonra edilə bilər

FUE Metodu: İkinci seans 5 gün sonra edilə bilər

FUT Metodu: Alınan sahədə ciddi əməliyyat ağrısı olar

FUE Metodu: Alınan sahədə heç bir ağrı olmaz

FUT Metodu: Əməliyyatın infeksiya qapma riski vardır

FUE Metodu: Əməliyyat olmadığına görə infeksiya riski yoxdur

FUT Metodu: Saç çıxarkən çox sayda qıl buruqlaşar

FUE Metodu: Qıl buruqlaşması çox az görülər

FUT: Ümumi anesteziya edilir

FUE Metodu: Lokal anesteziya ilə edilir.

FUT Metodu: Yalnız saç əkilə bilər

FUE Metodu: Qaş, saqqal, bığ, kiprik də əkilə bilər

FUT Metodu: 6 saatda 1000 kök əkilə bilər

FUE Metodu: Saatda 1000 kök əkilə bilər.

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Saç Ekimi Videosu
DISCLAIMER: Bu haqqinda, tibbi və cərrahi saç nəqli mövzularında məlumat əldə etmək istəyən istifadəçiləri məlumatlandırma məqsədi ilə istifadəyə verilmişdir. Saytda yer alan məlumatlar heç bir zaman bir həkim müalicəsinin və ya konsiltasyonunun əvəz etmir. Saytın məzmunu fərdi diaqnoz və müalicə üçün istifadə edilə bilməz, həkim yerinə qərar verə bilməz, götürmə edilərək tətbiq oluna bilməz. Sitemizde izah edilən bütün cərrahi və müalicə əməliyyatları ilə əlaqəli məlumat, şərh və görünüşlər, kəsləri məlumatlandırma məqsədi daşımaqdadır. Məqsədi xaricində şərh, reklam, diaqnoz və müalicəyə istiqamətləndirmə məqsədli istifadə edilə bilməz.