Saç Xətdi - Təbii Saç Xətdi

Saç xətdi necə olmalıdır, necə müəyyən edilməlidir?
Saç Çizgisi
Saç Xətdi Saç Əkdirmə əməliyyatının ən vacib detalıdır. Saç əkildikdən sonra
təbii bir görünüş əldə edilməsi gərəkməktədir. Saç əkdirmənin təbii olmaması şəxsi cəmiyyətdən uzaqlaşdırar.

Saç xətdi alnımızla saçımızın birləşdiyi xətdi müəyyən edən xət olmalıdır.
Saç xətdi müəyyən edilərkən bir çox nöqtəyə diqqət edilməlidir. Saç rənginiz, saç açıqlığınız, baş şəkliniz, qaş şəkliniz, alın şəkliniz, üz şəkliniz və tökülmənin hələ də davam edib etmədiyi çox vacibdir. Açılan kanallara əkilən saçların uyğunluğu çox vacibdir. Əkilən saçların istiqaməti də vacibdir. Saç nəqli saçların çıxma yönünə görə tənzimlənməlidir.

Saç əkmə əməliyyatında şəxsə özəl texniki alət istifadə olunur. Müayinə zamanı da saç xətdi kompyuter şəraiti də şəxsə göstərilir. Həyata keçirilən nümunə əvvəl və sonrası şəkillər incələnir. Hər kəsin baş şəkli baş quruluşu müxtəlifdir bu səbəblə ediləcək saç xətdi şəkli şəxsə özəl olaraq müəyyən edilməlidir. Başımız da ilk nəzərə çarpan hissə saç xətdi olduğuna görə bu xət müəyyən edilərkən mütləq təbii görünüş olmalıdır. Düz xət şəklində əkilməz daima zigzag və dağınıq əkmələr təbii görünər. Saç xətdinin başlanğıc və bitiş nöqtəsi diqqətli bir şəkildə müəyyən edilməlidir. Şəxsə xətlər çəkərək gələcəkdəki görünüşü izah edilməlidir. Negativ pozitiv hər nöqtə detalları ilə izah edilməlidir.

Alın hissəsinin saçlı sahəylə birləşdiyi saç sərhəddinə "Saç Xətti" deyilir. Təbii görünüşlü bir saç xəttinin əldə edilə bilməsi üçün; operatorun əl bacarığının yanında bir baxıma sənətçi bacarığnın da olması lazımdır. Saç xətdi üzdəki cizgilərlə uyğun şəkildə olmalı və bu səbəblə estetik baxımdan müəyyən riyaziyat qaydaları daxilində həyata keçirilməlidir. Saç xətdinin təbiiliyi, aparılan əməliyyatın doğru və təbii görünüşüylə tam olaraq əlaqədardır.

Saç Xətdinin Yaradılması:

Ön saç xətdi hazırlanarkən şəxsin açıqlık sahəsi, verici sahədən alınan greftlərin (köklərin) miqdarı, şəxsin yaşı, həyat tərzi, üz quruluşu, giyim tərzi, vəzifəsi və istəkləri nəzərə alınmalıdır.

Saç köklərinin sağlam olaraq bəslənə bilməsi üçün saç köklərinin yerləşdiriləcəyi kanalların, əkiləcək olan greftlərin diametrində olması gərəkməktədir.

Saç köklərinin yərləşdiriləcəyi kanalların bucaqları, tökülmədən əvvəlki saçların vəya mövcud saçların bucaqları yönündə olmalıdır.

Kanallar şəxsə özəl açılmalıdır (kanal açan silindirik alətlər müxtəlif mm-lərdədir). Çünkü saç köklərinin uzunluğu və diametri şəxsdən şəxsə dəyişiklik göstərir. Şəxsə özəl, saç kökü və diametri hesablanaraq kanal açılmalıdır.

Bir əkmənin təbii olub olmadığı, doğru tətbiq olunub olunmadığı ən çox, hazırlanan saç xəttinə baxılaraq anlaşılır. Bu səbəblə şəxsə tətbiq olunan saç xətdi, əkmənin ən vacib mərhələlərindəndir.

Kişilərdə yüngül V şəklində təbii bir saç xətdi vardır və bu saç xətdində hər insanda müxtəlif bir saç yönü yaranır. Uğurlu bir əkmədə, bu yönə diqqət edilərək təbii bir saç xətdi yaradılır.
 
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Saç Ekimi Videosu
DISCLAIMER: Bu haqqinda, tibbi və cərrahi saç nəqli mövzularında məlumat əldə etmək istəyən istifadəçiləri məlumatlandırma məqsədi ilə istifadəyə verilmişdir. Saytda yer alan məlumatlar heç bir zaman bir həkim müalicəsinin və ya konsiltasyonunun əvəz etmir. Saytın məzmunu fərdi diaqnoz və müalicə üçün istifadə edilə bilməz, həkim yerinə qərar verə bilməz, götürmə edilərək tətbiq oluna bilməz. Sitemizde izah edilən bütün cərrahi və müalicə əməliyyatları ilə əlaqəli məlumat, şərh və görünüşlər, kəsləri məlumatlandırma məqsədi daşımaqdadır. Məqsədi xaricində şərh, reklam, diaqnoz və müalicəyə istiqamətləndirmə məqsədli istifadə edilə bilməz.